Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Mouse Creations

Versie: 13 december 2021

Mouse Creations vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe we dit doen en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

1. Over ons

Mouse Creations
Poelwijkstraat 3
6825 KT Arnhem
michelle@mousecreations.nl
KVK: 83778780

2. Wanneer verwerken we welke persoonsgegevens?

Contact & afspraken 

Om contact te onderhouden en afspraken in te plannen verwerkt Mouse Creations jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. 
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd

Offerte

Voor het opstellen van een offerte verwerkt Mouse Creations jouw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, offertenummer en KvK-nummer.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Webdesign & website onderhoud

Wanneer je Mouse Creations inschakelt voor webdesign of website onderhoud, heeft Mouse Creations jouw gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) nodig.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: zolang de overeenkomst voortduurt

Ontwerp

Wanneer je Mouse Creations inschakelt voor het maken van een ontwerp, zoals bijvoorbeeld een logo, huisstijl of kaartje, dan verwerkt Mouse Creations de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt en die benodigd zijn voor het ontwerp. Te denken valt aan: na(a)m(en), bedrijfsnaam, adresgegevens en andere contactgegevens, geboortegegevens, overlijdensgegevens, foto’s.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 1 jaar na einde van de overeenkomst. Indien sprake is van bijzondere persoonsgegevens, worden ze niet langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij uitdrukkelijk toestemming is gegeven het ontwerp met bijzondere persoonsgegevens langer te mogen bewaren.

Review

Het kan zijn dat ik vraag of je een review wil schrijven. Via een formulier op mijn website vul je je naam en bedrijfsnaam in.

Grondslag AVG: toestemming

Bewaartermijn: zolang mijn website online staat

Facturatie / Financiële administratie

Voor de facturatie van de opdracht en voor onze financiële administratie verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer, e-mailadres, klantnummer, factuurnummer en bankgegevens.

Grondslag AVG: wettelijke verplichting

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar we (mogelijk) jouw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:

  • Calendly
  • WordPress
  • LastPass
  • E-boekhouden
  • Cloud86
  • Dropbox
  • iCloud
  • Apple Mail
  • Google (bijv. Agenda)
  • Drukkers waarmee Mouse Creations samenwerkt

Mouse Creations verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen

Mouse Creations probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat Mouse Creations toch diensten inzet van buiten de EER. Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. We sluiten bijvoorbeeld een modelovereenkomst van de Europese Commissie met deze dienstverleners.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Mouse Creations heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Mouse Creations van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je ons verzoeken deze te rectificeren. Ook kunnen wij op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die wij van jou hebben, mogelijk onjuist zijn. Dan mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken totdat wij de juiste gegevens hebben. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig zijn, wij de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moeten wij (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw gegevens.

Recht op bezwaar

Ben jij het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerken wij deze gegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je Mouse Creations toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer wij jouw toestemming hebben gekregen om jouw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen

Heb je een klacht over hoe Mouse Creations met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar michelle@mousecreations.nl

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring in de tussentijd aanpassen. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeren wij jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van Mouse Creations, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Een project in gedachten?

Ik denk graag met je mee in een online gesprek van 30 minuten. Dan verkennen we samen wat ik voor jou kan betekenen.

Plan een gesprek